آدرس:
تهران، کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج، بلوار ایران خودرو جنوب، ورودی 10 ایران خودرو، طبقه همکف ساختمان مخابرات

نشانی پستی: تهران– صندوق پستی 13895-191

تلفن: ٤٨٢٢٩٧٧١ الي ٧ -021, 48212663-021
فکس: ٤٨٢٢٩٧٨٠-021
شماره های پاسخگویی24 ساعته :09197079862-09197061394
ایمیل: info@bgt.ir